Zarząd

W dniu 23 stycznia 2012 roku, decyzją Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000409063.

Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, może używać nazw skróconych SIG Novum lub signovum.plW skład zarządu Stowarzyszenia Signovum.pl wchodzą:

  • Prezes zarządu – Mariusz Pachocki
  • Członek zarządu – Teresa Lukasek
  • Wiceprezes zarządu – wakat od 1.01.2021.