Zawodnicy i trenerzy

Klub pływacki, działający w ramach stowarzyszeniu Signovum.pl, w chwili obecnej zrzesza 45 zawodników w wieku od 9 do 15 roku życia.

Klub prowadzony jest przez: trenera pływania II klasy mgr wychowania fizycznego Daniela Żółtowskiego oraz instruktorów pływania Piotra Średnickiego, Jarosława Szulca i Sebastiana Dulembę.