Akademia Pływania

Trenerzy prowadzą również zajęcia w Akademii Pływania, z której dzieci po  zakończeniu szkolenia podstawowego mogą uczestniczyć w treningach prowadzonych w klubie.

akademia