Cele działalności

Główne cele działania Stowarzyszenia signovum.pl to:

  • Wspieranie rozwoju ekonomicznego Regionu Grójeckiego (Grójeccyzny), w szczególności Gminy i Miasta Grójec oraz Powiatu Grójeckiego,
  • Aktywna działalność w obszarze promocji Regionu Grójeckiego,
  • Tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • Rozwój kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i edukacji oraz działalność wspierająca realizację zadań w tych obszarach,
  • Wychowanie dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający właściwe rozumienie świata, otaczającej rzeczywistości i zagrożeń współczesnego życia.
  • Promocja, tworzenie i wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym usług dostępnych w Internecie,
  • Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
  • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
  • Promowanie zdrowego trybu życia, pomoc potrzebującym.