Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum

W dniu 23 stycznia 2012 roku, decyzją Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numeremKRS 0000409063.

Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, może używać nazw skróconych SIG Novum lub signovum.pl.

W skład zarządu Stowarzyszenia Signovum.pl wchodzą:

 • Teresa Lukasek – członek zarządu,
 • Ireneusz Wojciechowski – wiceprezes zarządu,
 • Mariusz Pachocki – prezes zarządu.

Główne cele działania Stowarzyszenia signovum.pl to:

 • Wspieranie rozwoju ekonomicznego Regionu Grójeckiego (Grójeccyzny), w szczególności Gminy i Miasta Grójec oraz Powiatu Grójeckiego,
 • Aktywna działalność w obszarze promocji Regionu Grójeckiego,
 • Tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • Rozwój kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i edukacji oraz działalność wspierająca realizację zadań w tych obszarach,
 • Wychowanie dzieci i młodzieży w sposób umożliwiający właściwe rozumienie świata, otaczającej rzeczywistości i zagrożeń współczesnego życia.
 • Promocja, tworzenie i wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym usług dostępnych w Internecie,
 • Budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
 • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
 • Promowanie zdrowego trybu życia, pomoc potrzebującym.